Grand Nordic Travel

Omprofilering Inlandsbanan, grafisk profil

Logotyp

Magasin
Profilprogram: visitkort, brevpapper, korrespondenskort
DR-utskick
Profilprogram kuvert
Grafisk profil

Omprofilering Inlandsbanan, grafisk profil

Grand Nordic Travel

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Ulf Hermansson-Samell
CD: Catt Söder
Formgivare, AD: Ebba Blomgren