Interflora Fresh

Koncept, namn, fasadskylt, logotyp, grafisk profil, annonser, film, musik, emballage och butikskommunikation

Annons, affisch
Foto: Jens Mortensen
Logotyp och fasadskylt i samarbete med Jan Møller
Logotyp och fasadskylt i samarbete med Jan Møller
Annons, affisch
Foto: Jens Mortensen
Annons, affisch
Foto: Jens Mortensen
Logotyp i samarbete med Jan Møller
Emballage
Grafisk symbol
Emballage
Grafiskt mönster
Emballage
Priskort
Jellyka Fresh bold, omarbetad typografi i samarbete med Mark Winelid
Grafisk profil och manual

Koncept, namn, fasadskylt, logotyp, grafisk profil, annonser, film, musik, emballage och butikskommunikation

Läs hur Catt och Co:s förvandling av Interflora Fresh bidragit till fem års ständig tillväxt. Klicka här.

Interflora Fresh

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: John Lilja, Kenneth Söderström
Strategy Director: Peter Györki
CD: Catt Söder
AD: Catt Söder, Chant Egenian
Grafisk designer: Calle Liljendahl, Catt Söder
Copy: Henrik Haeger
Projektledare: Peter Carstens
Operativ projektledare: Desirée Mozart
Grafisk produktion: Paula Uotila, Calle Liljendahl

Regi: Magnus Tear
Musik: Erik Athoff