10 Gruppen

Annonser och butikskommunikation

Annons, höst 2012
Foto: Idha Lindhag, Stylist: Lotta Agaton
Butikskommunikation

Annonser och butikskommunikation

Läs hur Catt och Co genom att vända upp och ner på varumärkes hierarkin gjorde Rörstrand till branschens starkaste varumärke. Klicka här.

10 Gruppen

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Margareta Abrahamsson,
Christina Natt och Dag
Strategy Director: Peter Györki
CD: Catt Söder
AD: Ebba Blomgren
Copy: Lennart Häger
Projektledare: Peter Carstens
Operativ projektledare: Monica Häger
Grafisk produktion: Paula Uotila