MQ Urban Blazer
2010

Utomhusaffischering och butik

Affisch
Foto: Andreas Sjödin, Stylist: Robert Rydberg,
Casting: Ingela Klemetz Farago
Affisch
Foto: Andreas Sjödin, Stylist: Robert Rydberg,
Casting: Ingela Klemetz Farago
Affisch
Foto: Andreas Sjödin, Stylist: Robert Rydberg,
Casting: Ingela Klemetz Farago
Affisch
Foto: Andreas Sjödin, Stylist: Robert Rydberg,
Casting: Ingela Klemetz Farago

Utomhusaffischering och butik

Läs hur vi på Catt och Co med hjälp av en ny varumärkesplattform utvecklade MQ:s kommunikation över åren så att en relativt oprofilerad butikskedja kom att bli ett av Sveriges mest igenkända modevarumärken. Klicka här.

MQ Urban Blazer
2010

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Johan Elfner,
Joakim Holmstrand, Anna Färnevik
CD: Catt Söder
AD: Ebba Blomgren
Copy: Ola Gatby
Original: Paula Uotila