MQ More Quality, Ari Behn höst 2010

Utomhusaffischering och butik

Affisch
Foto: Isabel Watson, Stylist: Marcus Söder, Casting: Ingela Klemetz Farago
Affisch
Foto: Isabel Watson, Stylist: Marcus Söder,
Casting: Ingela Klemetz Farago
Affisch
Foto: Isabel Watson, Stylist: Marcus Söder,
Casting: Ingela Klemetz Farago
Affisch
Foto: Isabel Watson, Stylist: Marcus Söder, Casting: Ingela Klemetz Farago
Affisch
Foto: Isabel Watson, Stylist: Marcus Söder,
Casting: Ingela Klemetz Farago
Affisch
Foto: Isabel Watson, Stylist: Marcus Söder,
Casting: Ingela Klemetz Farago

Utomhusaffischering och butik

Läs hur vi på Catt och Co med hjälp av en ny varumärkesplattform utvecklade MQ:s kommunikation över åren så att en relativt oprofilerad butikskedja kom att bli ett av Sveriges mest igenkända modevarumärken. Klicka här.

MQ More Quality, Ari Behn höst 2010

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Johan Elfner,
Joakim Holmstrand, Anna Färnevik
CD: Catt Söder
AD: Ebba Blomgren
Copy: Ola Gatby
Original: Paula Uotila