Interflora i urval 2005-2014

Ett urval kampanjidéer utgjorda i diverse medier och butik

Ett urval kampanjidéer utgjorda i diverse medier och butik

Interflora i urval 2005-2014

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: John Lilja, Hanna Lohjelm Erlandsson,
Cecilia Jeppsson Salomonsson m fl
AD: Catt Söder, Maria Lindroos, Anna-Pi Lennstrand,
Calle Liljendahl, Chant Egenian
Copy: Henrik Haeger
Projektledare: Anna Kool, Desirée Mozart