Vinter 2008

Butikskommunikation

Affisch
Foto: Martin Vallin
Priskommunikation
Foto: Jens Mortensen
Priskommunikation
Foto: Jens Mortensen

Butikskommunikation

Vinter 2008

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Helene Dracke, Cecilia Helsing
CD: Catt Söder
AD: Ebba Blomgren
Copy: Public Speaking
Projektledare: Desirée Mozart
Original: Paula Uotila