Fritidsresor grafisk profil

Ny avsändaridentitet och uppdatering av grafisk profil

Rörlig logotyp för film och webb
Logotyper för de Nordiska länderna
Färgskala och grafik utbud
Logotyp med toning på annons

Ny avsändaridentitet och uppdatering av grafisk profil

Fritidsresor grafisk profil

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Anna Berndt, Jessica von Horn
Strategy Director: Peter Györki
CD: Catt Söder
Formgivare: Ebba Blomgren
Projektledare: Peter Carstens
Produktionsledare: Desirée Mozart
Grafisk produktion: Paula Uotila, Charlotte Karlberg, Karin Sundberg

Grafik film: Chimney