Presenter till alla

Butikskommunikation och utomhusaffischering

Utomhusaffischering
Utomhusaffischering
Butiksskylt
Butikskommunikation
Presentpapper

Butikskommunikation och utomhusaffischering

Presenter till alla

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Cecilia Helsing, Anne Thunman
Strategy Director: Peter Györki
CD: Catt Söder
AD: Ebba Blomgren
Copy: Stefan Pagreus
Digital Director: Karin Sundberg
Projektledare: Peter Carstens
Operativ projektledare: Monica Häger
Grafisk produktion: Paula Uotila