Papper och kontor 4 för 3

Butikskommunikation

Butikskommunikation
Digitala skärmar butik

Butikskommunikation

Papper och kontor 4 för 3

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Cecilia Helsing, Anne Thunman, Åsa Nolte
Strategy Director: Peter Györki
CD: Catt Söder
AD: Ebba Blomgren
Copy: Stefan Pagreus
Digital Director: Karin Sundberg
Projektledare: Peter Carstens
Produktionsledare: Monica Häger
Grafisk produktion: Paula Uotila