Läsborgarmärket

Koncept, design, butik, annons, läskort och digitala skärmar

Metallbrosch
Digitala skärmar butik
Läskort för läsborgarmärke
Metallbrosch
T-shirt
Monter bokmässan i Göteborg
Butikskommunikation

Koncept, design, butik, annons, läskort och digitala skärmar

Läsborgarmärket

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Cecilia Helsing, Anne Thunman
Strategy Director: Peter Györki
CD: Catt Söder
AD: Ebba Blomgren, Catt Söder
Copy: Bo Rönnberg, Stefan Pagreus
Digital Director: Karin Sundberg
Projektledare: Peter Carstens
Operativ projektledare: Monica Häger
Grafisk produktion: Paula Uotila