Club 52

Namn, logotyp, butik, broschyr, bokmärke och Facebook-sida

Broschyr
Bokmärke
Medlemskort
Digitala skärmar butik
Facebook

Namn, logotyp, butik, broschyr, bokmärke och Facebook-sida

Club 52

Arbetsgrupp
Uppdragsgivare: Cecilia Helsing, Anne Thunman
Strategy Director: Peter Györki
CD, AD: Catt Söder
Copy: Bo Rönnberg
Digital Director: Karin Sundberg
Projektledare: Peter Carstens
Operativ projektledare: Monica Häger
Grafisk produktion: Paula Uotila, Susann K Nemirovsky